Rotarijstvo je danes po več; kot 100 letih postalo svetovno gibanje, saj včlanjuje že preko 1,2 milijona ljudi. Moč rotarijstva je v dejstvu, da druženje uspešnih poslovnežev in uveljavljenih profesionalcev združuje visoka etična načela v skupni želji po humanitarnem delovanju. Druženje članov se kaže v nenehnem kritičnem odnosu do okolja in ljudi v njem in stalni pripravljenosti pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Druženje je tudi v prijetnosti srečanja s prijatelji, ki enako mislijo in med katerimi vlada veliko zaupanja, vzajemne pomoči in strpnosti. Vsak rotarijec prenaša ta način življenja v okolje, v katerem živi in dela kot človek dobre volje. Vodilo pri tem je preizkus s štirimi vprašanji:

1. Ali je resnica?
2. Ali je to pošteno za vse udeležence?
3. Ali bo podpiralo prijateljstvo in dobro voljo?
4. Ali bo služilo blaginji vseh udeležencev?

Pozitivni odgovori na ta vprašanja in delovanje bodo rotarijskemu klubu vedno dajali svojo moč.