Predstavitev
Vlado Podhostnik
Stanko Ojnik | Anton Simonič
Leon Štukelj | Rudi Turk | Božo Hribernik | Tone Simonič | Zranc Zlatko-Dreu | Milko Pečko | Danilo Cvetnič | Alojzij Kolenc | Viljem Pozeb | Aco Prosnik | Erik Vrabič | Janko Razgoršek | Rajko Tement | Miran Vajngeri | Tomaž Gaube | Dušan Rapoc | Matjaž Durjava | Aleksander Golob | Stojan Potrč | Borko De Corti | Vojko Kanič | Peter Kavčič | Janez Polanec | Emil Šarkanj |

Klub šteje skupaj s častnimi člani 30 članov. Najstarejši ima 80, najmlajši 32 let. Podrobnejši seznam članov je dosegljiv na spletni strani Rotary District 1912 Slovenija (povezave na naslovni strani).

Klub premore več odlikovancev “ODLIKOVANJA PAUL HARRIS FELLOW”. Članom, ki so posebej prizadevni in zaslužni bodisi v klubu, pokrajini (distriktu) ali širše za uspešno uveljavljanje in delovanje organizacije, podeli to odlikovanje Rotary International. V posebnih primerih lahko dobi član več odlikovanj. Prvi, ki je dobil takšno odlikovanje je bil g. Leon Štukelj.

Klub pomaga širiti rotarijstvo z ustanavljanjem novih klubov. Tako je botroval ustanovitvam naslednjih klubov: Rotary klub Celje, Rotary klub Maribor-Grad, Rotary klub Martjanci Rotary klub Velenje in Rotary klub Zg. Brnik. Klub je ustanovil še klub v katerem se družijo mladi ljudje, t.j. Rotaract klub Maribor in klub v katerem se združujejo žene in sorodnice članov t.j. Inner Wheel klub. Klub je navezal prijateljske kontakte z Rotary klubom Bochum-Constantin iz Nemčije. Oba kluba delujeta na skupnih dobrodelnih projektih, člani se redno obiskujejo. Bilo je že nekaj izmenjav mladih, predvsem gimnazijcev iz obeh mest, ki so na ta način spoznali življenje zunaj domačega okolja in sistem šolanja.

 

Rotary klub Maribor - LOGO