Dne 21. decembra 2020 smo se člani Rotary kluba Maribor sestali na občnem zboru kluba. Sestanek je potekal s pomočjo aplikacije Zoom. Seznanili smo se s poročili o delovanju kluba v 2. polletju letošnjega leta, poročila o delu so podali predsednik Dušan Logar, tajnik Borut Bratina in zakladnik Matjaž Krump, bodoči predsednik Matej Kolenc pa je predstavil načrt dela in aktivnosti za leto 2021/2022.

Za predsednika kluba v rotarijskem letu 2022/2023 je občni zbor soglasno potrdil Janka Razgorška