Časnik Večer je dne 17.8.2021 objavil članek v Večeru o našem klubu.