Člani 1930 – 1941

 

Attems, dr. Ferdinand grof, lastnik veleposestva in lesne industrije, Slovenska Bistrica,

Babič Franjo, ravnatelj Splošne stavbne družbe (železne konstrukcije) Maribor Tezno,

Benko Josip, lastnik firme »Josip Benko, industrija mesnih izdelkov Murska Sobota«,

Blanke, dr. Otto, advokat, civilno pravo, Maribor

Brenčič dr. Radovan, upravnik Narodnega gledališča Maribor,

Černič, Dr. Mirko, znan kirurg v Mariboru in Ljubljani, kot prostovoljec se je udeležil balkanske vojne v srbski saniteti, med vojno vodja partizanske bolnišnice Kanižarica pri Črnomlju na osvobojenem ozemlju Dolenjske, avtor Slovenskega zdravstvenega slovarja, Maribor,

Dev, ing. Saša, pooblaščen civilni arhitekt, Maribor,

Dolenc, ing. Anton, državni uslužbenec, Maribor,

Dračar, ing. Oskar, lastnik tovarne mila »Zlatorog«, Maribor,

Franz, Dr. Rudolf, lastnik mlina za proizvodnjo moke, Maribor,

Gračnar Ivan, ravnatelj zdravilišča Rogaška Slatina,

Gustin, Julius, solastnik in poslovodja »Grajskega kina«, predstavnik Ufa-Berlin, Maribor,

Hutter Josip, solastnik in direktor tovarne »Hutter in drug« tekstilna industrija, Maribor, avtor upravljanja podjetja po načelu družbene odgovornosti, največji sponzor v Rotary klubu, med vojno pomagal tudi partizanom,

Ježek, ing. Rihard, lastnik tovarne »K.J. Ježek«, železolivarna in poljedelski stroji, Maribor,

Jurkovič Nikola, plemeniti, veleposestnik in lastnik gradu Radvanje, Maribor, predlagatelj ustanovitve  Rotary kluba v Mariboru, za ustanovitvenega predsednika je predlagal odličnega organizatorja Henrika Sabothyja, rotarijski prijatelji so ga klicali »key member«,

Juvan dr. Alojz, župan mesta Maribor 1928/31 in 1939/41,

Kac, Dr. Rudolf, zobozdravnik v Mariboru, član Prvega športnega kluba Maribor, med 2. svetovno vojno je bil vodja 4 operativne cone sanitete pri partizanih, kjer je umrl 3. 4. 1944,

Kassper Udo, glavni urednik »Mariborer Zeitung« Maribor,

Kiffmann, ing.,Rudolf, Solastnik »Opekarne Leitensperg«, Maribor,

Kiepach, ing Milan, vodja elektrarne Fala na reki Dravi, Maribor,

Kovačec, dr. Janko, direktor »Banovinske hranilnice« v Mariboru,

Krajnović Stevan, šef Komisariata obmejne in železniške policije Maribor,

Krejči  Anton, narodni poslanec, predsednik Zveze industrialcev, direktor »Tovarne dušika v Rušah d. d.« pri Mariboru, predsednik Rotary kluba 1935/36,

Lah Jakob, lastnik podjetja »Lama«, konfekcija, Maribor,

Lipold dr. Franjo, advokat, upravno pravo, župan mesta Maribor 1931/35,

Loos Josip, direktor Tujsko prometne zveze Putnik, Maribor,

Luckmann Hubert, lastnik za izdelke iz smole in terpentina PINUS Rače,

Marinič, Dr. Fran, zdravnik, Maribor,

Nassimbeni, ing. Ubald, ravnatelj gradbenega podjetja »Ubald Nassimbeni«, Maribor,

Novak, Franjo, predsednik »Tovarne strojil Majšperk«, Maribor,

Oražen, Dr. Janko, namestnik direktorja podružnice »Prva hrvatska štedionica« v Mariboru (komercialno bankirstvo),

Oset, Miloš, lastnik trgovine s špecerijo in kolonialnim blagom na Glavnem trgu, Maribor,

Pagon, Franc, vodja Sred. sklad. mat. Državnih železnic, Maribor,

Paljaga, Drago, solastnik tovarne volnenih izdelkov Škofja vas pri Celju,

Petaln, Josip, proizvajalec ur in optičnih instrumentov ter prodaja optičnih proizvodov, Maribor,

Peteln Josip, zastopstvo Philips Radio prodaja, Maribor,

Pinter, Ferdo, solastnik »Pinter in Lenart« trgovine z železnino, Maribor,

Pivljaković, Nicefor, direktor transportne agencije, ladijske pošiljke, Maribor,

Ploj, Dr. Miroslav, odvetnik, veliki župan mariborske oblasti 1922/24, eden najpomembnejših slovenskih politikov tako v času Avstro-Ogrske, kjer je bil na finančnem ministrstvu v letih 1892/99 komisar na borzi za vrednostne papirje, leta 1899 je postal sekcijski svetnik na finančnem ministrstvu in dvorni svetnik pri vrhovnem sodišču, leta 1901 je bil izvoljen v državni zbor, 1906 predsednik komisije za volilno reformo,  v novo nastali državi Jugoslaviji načelnik jugoslovanske likvidacijske komisije na Dunaju, v Parizu kot jugoslovanski strokovnjak za finančna vprašanja, izvoljen v jugoslovanski parlament, kjer je bil poročevalec za finančna vprašanja in kot senator poročevalec za proračun države. predsednik Rotary kluba 1933/34,

Potočnik, Ferdinant, lastnik tovarne pohištva, Maribor,

Pugel, Karl, solastnik veletrgovine z vinom »Pugel & Rossman«, Maribor,

Rapotec, Dr. Vinko, Agent » Consulaire de France a Maribor«, (konzularna služba), redno je skrbel za francoske štipendije slovenskim študentom v Franciji, predsednik Rotary kluba 1937/38,

Roglič, Drago, Lastnik tovarne čevljev »Karo«, Maribor,

Rosenberg, Josip, lastnik mlina in trgovine z deželnimi pridelki, trgovina z žitom, Maribor,

Rosner, Marko, lastnik tekstilne tovarne, bombažna industrija, Maribor, podobno kot Hutter je vpeljeval družbeno odgovornost,

Rybar, Miloš, pomočnik upravnika »Narodna banka« emisijska banka, Maribor,

Sabothy, Henrik, direktor »Kokra dd.«, tovarna oblačil, orožniški podpolkovnik v komandi generala Maistra, pozneje vinogradnik, mestni svetnik in komunalno – finančni referent na občini v Mariboru, ustanovitelj komunalnih podjetij, ustanovitveni predsednik Rotary kluba Maribor itd., predsednik Rotary kluba 1930/31 in 1931/32 in 1934/35,

Seunik, prof. Marko, profesor na Realni gimnaziji v Mariboru,

Stamol, Dr. Franc, zobozdravnik, Maribor, predsednik Rotary kluba 1938/39,

Stiger, Albert, lastnik tovarne za jedilna olja Slovenska Bistrica,

Stor, Dr. Stanko, advokat, kazensko pravo, Maribor,

Škof, Fran, profesor na državni trgovski akademiji Maribor,

Šlajmer, ing. Vladimir, solastnik gradbenega podjetja in tehniške pisarne »Jelenc & Šlajmer«, Maribor, predsednik Rotary kluba 1932/33 in 1939/40,

Šorli, Dr. Ivo, javni notar, Maribor,

Šraj, Josip, trgovina z manufakturo, Maribor,

Štukelj, Leon, sodnik sreskega sodišča Maribor, znan vrhunski telovadec lastnik mnogih medalj iz svetovnih prvenstev in olimpijskih iger,

Turato, Dr. Tomo, sodnik okrožnega sodišča Maribor,

Vidmar, Mag. Ph. Ivan, lastnik edine dvorne »Lekarne pri sv. Arehu Maribor« v Sloveniji, član lekarniške zbornice Jugoslavije v Beogradu, predsednik  Rotary kluba 1940/41,

Zupanc, Florijan, direktor »Prva hrvatska štedionica« v Mariboru (komercialno bankirstvo), predsednik Rotary kluba 1936/37.

 

Častni člani

Alaupović. Ing. Radovan, direktor »Acetik dd., boter kluba, predsednik Rotary kluba Zagreb,

Levstek, Dr. Vladimir, advokat, boter kluba, sekretar Rotary kluba Zagreb.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google