Fundacija Leona Štuklja

Delovanje, ki poraja hvaležnost
Poleti leta 1999, le mesecev pred svojo smrtjo, je olimpionik Leon Štukelj pri notarju uradno
pooblastil fundacijo, ki nosi njegovo ime, da lahko v celoti trži oziroma uporablja njegov lik pri
zbiranju sredstev za štipendijski fond. Od takrat pa do danes je ta ustanova za štipendiranje podelila
nadarjenim dijakom in študentom že 222 štipendij.
Številni med njimi se te pomoči še danes s hvaležnostjo spominjajo. Glasbeniku Janu Jungerju, med
drugim članu policijskega orkestra in študentu magistrskega študija klarineta na ljubljanski glasbeni
akademiji, je, pravi, prišla štipendija Fundacije Leona Štuklja še kako prav. »Glasbeniki se na svoji
poti srečujemo s kar nekaj stroški, brez katerih ne gre, kot je nakup inštrumenta pa notnega
materiala, majhnih potrebščin, prijavnine za tekmovanja, seminarje in podobno. Prav zaradi
štipendije pa sem šolanje veliko lažje zaključil, uspešno maturiral, se lahko udeleževal raznih
tekmovanj in tako osvojil kar nekaj najvišjih mednarodnih in državnih priznanj. Šolanje sem tako z
referencami in izkušnjami, do katerih mi je pripomogla ravno štipendija, najprej nadaljeval na
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, nato pa še na Akademiji za glasbo v Ljubljani.«
Veliki vzornik
Ideja o ustanovitvi fundacije, ki nosi ime po našem najuspešnejšem olimpioniku, je vzniknila med
mariborskimi rotarijci leta 1998 ob pripravah na praznovanje visokega jubileja, častitljive 100
letnice, Leona Štuklja leto kasneje. Fundacija bi, so razmišljali v Rotary klubu Maribor, s pomočjo
njegovega lika in imena pridobivala sredstva za štipendije dijakom in študentom, ki bi bili tako kot
je bil on sam, ob svojih nadpovprečnih študijskih rezultatih, aktivni tudi na športnem, kulturnem,
socialnem in drugih področjih družbenega življenja. Štukelj temu ni nasprotoval, saj je znanje
razumel kot okras zdravemu telesu. Še posebej pa je visoko cenil rotarijsko gibanje in zaupal
organizaciji, kateri se je bil prvič pridružil že leta 1936, drugič pa ob njenem ponovnem
vzpostavljanju v samostojni Sloveniji kot ustanovni član mariborskega rotary kluba.
Mariborski rotarijci so pri njem ob nesporni športni kvaliteti prepoznali – in to dvakrat – tudi druge,
za rotarijsko družino pomembne lastnosti, kot so visoka moralna načela ter želja in volja delovati v
skupno dobro. Prvič je bilo, je zapisal sam Štukelj, leta 1936, kmalu po njegovi vrnitvi z
olimpijskih iger v Berlinu: „To mi je sporočil moj prijatelj rotarijec in me povabil na klubski miting.
Ko mi je razložil cilje rotarijanstva in delo kluba ter obveznosti, ki jih sprejemam, sem se z
izvolitvijo strinjal. Izvolitev v tako ugleden klub sem tolmačil kot priznanje mojim športnim
uspehom s sedmih svetovnih tekmovanj in mojemu poklicnemu delu.“
Le trije člani prvotnega kluba so dočakali ponovno vstajenje rotarya v samostojni državi Sloveniji,
nazadnje je ostal Leon Štukelj še edini povezovalni člen s predvojno rotarijsko organizacijo, a poln
optimizma je izjavil: Kot veteran v visoki starosti se ob delu kluba pomlajam. Želim, da bi se tako
še dolgo nadaljevalo.“
Ob ustanovitvi fundacije pa sta bila njegov nasvet in popotnica bodočim štipendistom, da je mogoče
z modrostjo, skromnostjo, vztrajnostjo in požrtvovalnim delom doseči tudi najvišje življenjske cilje.
Prejemniki štipendij so za njegove besede in človeško veličino še kako dojemljivi. „Verjamem, da
Fundacije Leona Štuklja predstavlja izvrstno priložnost za vse, ki so motivirani in predani
doseganju svojih ciljev,“ pravi Erazem Bohinc, trenutno doktorski kandidat na Pravni fakulteti
Goethejeve univerze, kjer se ukvarja s področjem regulacije bank v bančni uniji EU.

Bohinc: „Na moji poti mi predstavlja velik vzor prav Leon Štukelj, ki se je poleg izjemne športne

kariere med drugim proslavil tudi kot uspešen in načelen pravnik in sodnik, ki je del pravnega
študija opravil na Dunaju. Štipendija mi je služila kot spodbuda, motivacija ter potrditev mojega
dela in prizadevanj ter me utrdila v prepričanju, da je znanje največja vrednota.Pomembno je biti
dejaven na več področjih in si na ta način širiti obzorja. Zato si štejem v izjemno čast, da sem bil
štipendist Fudacije Leona Štuklja, ki predstavlja in obeležuje spomin na enega največjih Slovencev
in promotorjev Slovenije.“
Vseslovenski projekt
Dr. Jure Stojan, ki je doktoriral iz ekonomske zgodovine v Oxfordu in dela kot raziskovalec na
Visio Institute, pa pravi: „Težko v besedah izrazim hvaležnost, ki jo čutim. Čisto preprosto,
štipendija Leona Štuklja mi je pomagala uresničiti željo po študiju v tujini. Prišla je ob ravno
pravem trenutku, zapolnila je ključno luknjo v financah, brez katerih bi ostal doma,Če želiš na
univerzi Oxford študirati za magisterij in doktorat, moraš predložiti tudi dokazila o finanči
zmožnosti preživljanja za čas študija. Na srečo sem našel mrežo dobrotnikov, ki so mi z delnimi
jamstvi pomagali ta znesek skoraj doseči, a pravi štipendija Leona Štuklja nato zapolnila preostanek
in mi – odločilno – pomagala čez prag.“
Olimpionik je, gotovo zavedajoč se družbene koristnosti tega dejanja, fundaciji s pooblastilom za
neomejen čas podelil pravico, da njen vsakokratni upravni odbor v korist mladih po svojem
preudarku in po najboljših močeh uporablja njegov lik in ime. Z Rotary klubom Maribor ki ga je
zastopal Stanko Ojnik, pobudnik fundacije, je na podlagi zakona o ustanovah decembra 1999
podpisal Akt o ustanovitvi Fundacije Leona Štuklja – ustanove za štipendiranje. Mesec dni kasneje
je soglasje k aktu podalo tudi ministrstvo za šport in v njem zapisalo, da je fundacija namenjena za
štipendiranje pomoči potrebnih dijakov in študentov iz republike Slovenije.

Od ustanovitve naprej je bila torej fundacija usmerjena na celoten slovenski prostor in je
podeljevala štipendije kandidatom iz vse Slovenije.„Ko smo slovenski rotarijci leta 2011 dobili svoj
distrikt, je bila logična posledica ideja, da Fundacija postane projekt distriktnega pomena, projekt
vseh slovenskih rotarijcev. To je bila tudi želja prvega guvernerja našega distrikta, Stanka Ojnika in
s tem bi se prav gotovo strinjal tudi Leon Štukelj. S podpisom Listine o vstopu Zveze Rotary
klubov Slovenije v Fundacijo, kot enakopravnega člana sredi leta 2016 je bil proces tudi formalno
zaključen,“ pripoveduje predsednik upravnega odbora Fundacije Erik Vrabič in član mariborskega
rotary kluba.

Usihanje podpore
V pričakovanju povečanega dotoka sredstev – dotlej so se zbirala večinoma na mariborskem koncu,
odtlej pa po vsej Sloveniji – predvsem pa večje vloge ustanove v družbi, so se upravitelji Fundacije
leta 2019 povezali še z Olimpijskim komitejem Slovenije in Fundacijo za podporo športnikom.
„Nesporno dejstvo, da je Leon še vedno naš najuspešnejši udeleženec olimpijskih iger, že samo po
sebi kliče po sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in njegovo fundacijo, ki nosi ime
prav tako izjemnega telovadca, športnika in osebnosti Mira Cerarja, je velika dodana vrednost in
dvig ravni delovanja FLŠ, poudarja mariborski rotarijec.
„Zdaj ugotavljamo, da je ideja o skupnem slovenskem rotarijskem projektu ostala bolj ali manj le
črka na papirju in da ga niso vsi rotarijci sprejeli kot najpomembnejšo skupno fundacijo. Razen
redkih izjem, pri katerih velja izpostaviti Rotary klub Carniola Ljubljana, večina klubov žal ne
izpolnjuje obvez sprejetih in zapisanih v Listini. S sporazumom je bilo dogovorjeno, da bo vsak
klub zbral po deset evrov od vsakega člana kluba za Fundacijo. Žal že v prvem letu razen redkih
izjem obveznosti niso bile izpolnjene. Morda se slovenski rotarijci premalo zavedamo, kako
eminentna prijatelja sta bila med nami. Tudi širše je malo rotarijcev, kot sta bila Leon Štukelj in

Stanko Ojnik.“
Poleg tega je fundaciji z letošnjim letom usahnil še en pomemben vir financiranja, ki so ga doslej
predstavljala sredstva iz prostovoljnega dela dohodnine za donacije. Po spremembi zakona o
dohodnini, zaradi uveljavitve zakona o nevladnih organizacijah, je bila Fundacija namreč izbrisana
iz evidence nevladnih organizacij v javnem interesu.
„Kljub velikim prizadevanjem vseh nas, ki smo s Fundacijo dolga leta tesno povezani, naši številni
argumenti niso prepričali komisije, ki je pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odločala
o potrditvi statusa. Upajmo, da bodo vsi, ki lahko kaj storijo za Fundacijo čimprej spoznali, da
skoznjo na najlepši možen način ohranjamo lik in ime izjemnega športnika, človeka in rotarijca
bodočim generacijam,“ še dodaja predsednik upravnega odbora Fundacije.

Okvir
Od ustanovitve je letno v deset mesečnih obrokih po 150 evrov štipendije prejelo 222 štipendistov.
V ta namen je bilo z donacijami slovenskih podjetij, posameznikov, Rotary klubov Slovenije,
Rotaract klubov, Zveze Rotary klubov Slovenije, olimpijskega komiteja Slovenije in – zdaj
ukinjenim – delom sredstev iz dohodnine zbranih 333 tisoč evrov.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google